Metodologia

Ćwiczenia zawarte w książce studenta są zalecane tym studentom, którzy chcą jeszcze bardziej przyspieszyć proces uczenia się. Podobnie rzecz ma się z materiałami audio, które wspomagają proces edukacji, ale są jedynie opcjonalne.

Inną właściwością Metody Callana jest to, że każdy student ma przeznaczoną taką samą ilość czasu na mówienie. W większości metod najbardziej rozmowni studenci zajmują niemal cały czas, podczas gdy reszta siedzi w milczeniu.

Nie jest ważne dla studenta rozumienie pytań za pierwszym razem, ani też dokładne rozumienie tego, co sam mówi.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]