Inne możliwości nauki języka obcego

Świetną okazją są kursy zagraniczne; wiele szkół językowych i instytutów kulturalnych organizuje kursy w krajach, gdzie mówi się językiem, którego się uczysz.

Oczywiście, możesz połączyć kilka lub wszystkie te metody lub korzystać z różnych sposobów nauki języka, w zależności od stylu, który wybierzemy, oraz od takich czynników, jak to gdzie mieszkamy, ile mamy czasu, jakie języki nas interesują i dlaczego chcemy się nauczyć danego języka.

Odpowiedzią na zmiany zachodzące we współczesnym świecie jest System SITA. System, ten koncentruje w sobie najnowocześniejszą technologię umożliwiającą poznanie

dowolnego języka w kilkakrotnie szybszym tempie. Łączy proces uczenia się z przyjemnością relaksacji.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]