Metodologia

Są przy tym niezwykle ciekawe, otwarte i, co ważne, czerpią ogromną radość z nauki i zabawy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia z grupą dzieci w wieku przedszkolnym musi więc cały czas mieć na uwadze wiele istotnych czynników, takich jak różne typy uczniów:

  • syntetyczny typ ucznia -synthetic
  • wzrokowy typ ucznia - visual
  • słuchowy typ ucznia - auditory
  • kinestetyczny typ ucznia - kinesthetic

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]