Metodologia

Jeśli słuchacz nie przyswoił danego materiału w 70%, to powinien przerobić go raz jeszcze.

Dwaj najwięksi wrogowie uczenia się to nuda i słaba pamięć, i właśnie Metoda Callana znalazła na nie sposób. Nudę pokonuje przez szybkość, a słabą pamięć przez powtórki. Powtarzanie wszystkiego cztery czy pięć razy gwarantuje nie tylko dużą prędkość mówienia i rozumienia, ale i trwałe zapamiętywanie zdobywanej wiedzy bez względu na to, jak słabą pamięć ma student.

W Metodzie Callana prawie nie ma zadań domowych. Studiując innymi metodami, student musi po każdej lekcji poświęcić wiele czasu na odrabianie żmudnych prac domowych, co oznacza, że czas studiowania wydłuża się o ok. 25%.