Metodologia

Niezwykle ważnym aspektem tej Metody jest także styl prowadzonych zajęć, a w szczególności szybkość, z jaką lektor mówi do słuchaczy, oraz regularne powtórki. Zapobiega to znużeniu podczas lekcji - słuchacz jest skoncentrowany w każdej minucie zajęć. Ucząc się rozumieć wypowiedzi formułowane z tak dużą prędkością, słuchacz nie będzie miał później problemów ze zrozumieniem języka potocznego.

Oprócz szybkości bardzo istotnym elementem Metody Callana jest konsekwencja w regularnym powtarzaniu materiału. Każda lekcja jest powtarzana, dopóki nie zostanie opanowana przynajmniej w 70% przez całą grupę. Wyniki nauki są często sprawdzane za pomocą specjalnych testów, tzw. Stage Exams.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]