Metodologia

Metoda Callana wykorzystuje naturalny proces przyswajania języka. Oznacza to, że słuchacz uczy się angielskiego tak, jak nauczył się języka ojczystego, metoda ta jest wręcz naturalnym przyswajaniem języka. Najpierw poznaje słownictwo ze słuchu, uczy się je rozpoznawać i rozumieć w zdaniach. Następnie, powtarzając, opanowuje wymowę. Dopiero gdy utrwalona zostanie prawidłowa wymowa, słuchacz przystępuje do nauki czytania i pisania. Kolejność ta jest szczególnie istotna w przypadku nauki takiego języka jak angielski, w którym nie ma wyraźnej relacji pomiędzy pisownią i wymową. Ważne jest więc, aby uczeń opanował prawidłową wymowę danego słowa, zanim pozna jego pisownię. Odwrotna kolejność sprawi, że słuchacz, mówiąc w obcym języku, będzie sobie przypominał pisownię poszczególnych słów oraz wymawiał je zgodnie z zasadami języka ojczystego. W konsekwencji nie zostanie zrozumiany.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]