Początki uczenia języków obcych

Przyjmuje się, że nauka języków obcych powinna zacząć się od najwcześniejszych lat, stosunkowo najlepszym okresem, gdy dziecko powinno mieć kontakt z nowym językiem jest ukończenie piątego roku życia. Czas ten pozwolił już na osłuchanie się dziecka z własnym językiem - ojczystym, tak że może powoli przyswajać nowe. Okres lat od pięciu do 12 jest czasem, wzmożonego przyswajania nowej wiedzy i umiejętności.

Przyjmuje się, że dwu- lub wielojęzycznym można się stać na dwa różne sposoby, gdy dziecko uczy się różnych języków lub, gdy równocześnie dzieci i dorośli uczą się nowego języka znając już przynajmniej jeden.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.