Metodologia

Każda szkoła czy też nauczyciel oferuje własną metodę nauki języków obcych. Oprócz wskazanych rad i sposobów, każdy posiada własne metody przyswajania nowej wiedzy w zależności od tego jakie ma predyspozycje. Przy tak wielu drogach prowadzących do osiągnięcia dwu- lub wielojęzyczności, nauka wydaje się być procesem, który z czasem przyniesie pożądany efekt.

W przypadku dziecka istotnym zagadnieniem jest edukowanie zgodnie z jego rozwojem psychologicznym, socjalnym, fizycznym i umysłowym. Dzieci potrafią niemalże natychmiastowo przenieść się do świata wyobraźni, wcielić się w rozmaite role, przebierać się, by choć na krótką chwilę stać się inną osobą.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]