Języki obce

Niestety, tylko niewielki procent naszych rodaków ma szansę z tego skorzystać, gdyż powodem jest niewystarczająca znajomość języków.

Dopiero pokolenie dzieci urodzonych po 1989 r. będzie można uznać za obywateli świata. Oni już wiedzą, że do prawidłowego funkcjonowania we współczesnym świecie potrzebna jest dobra znajomość nawet nie jednego, ale dwóch lub trzech języków obcych. Zdają sobie sprawę, że studia na renomowanych uczelniach zapewnią im prawidłowy start w dorosłe życie. Skończenie dobrej uczelni pozwoli znaleźć satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę. Nasza młodzież chce żyć, uczyć się i pracować na takim samym poziomie jak ich rówieśnicy w innych krajach zachodnich. Znajomość języków pozwala na pokonywanie barier między ludźmi, swobodną wymianę myśli, informacji, doświadczeń. Umożliwia podróżowanie bez przeszkód, zawieranie nowych znajomości, poznawanie nowych krajów i ich mieszkańców.

Jakich języków uczymy się najchętniej

[1]
[2]
[3]