Języki obce

Języków obcych uczymy się głównie w szkole lub na studiach, prawie co czwarty Polak podejmujący naukę języka obcego, uczęszczając na kursy organizowane przez prywatne firmy lub szkoły językowe, a co piąty uczy się samodzielnie lub na kursach korespondencyjnych. Mniejszym powodzeniem cieszą się korepetycje: lekcje indywidualne, z których korzysta około 11% uczących się języków, czy też odbywające się w małych grupach (4% osób). Nieliczni, bo zaledwie 4% - korzystają z kursów organizowanych w miejscu pracy. Jeden na stu uczących się języka zdobywa umiejętności językowe na kursach zagranicą.

<<<
<<<