W podręcznikach, gazecie, w internecie, w listach, na pocztówkach występuje słowo pisane

Słowo pisane jest jednym z podstawowych narzędzi nauki języka obcego. Ludzie uczą się posługiwać językiem obcym, pisząc listy, krótkie formy wypowiedzi. Jest to jedno z zadań maturalnych. Słowo pisane można też doskonalić, pisząc maile albo SMS-y do zagranicznych znajomych albo rodziny mieszkającej poza Polską. W ten sposób utrwalamy sobie konstrukcje gramatyczne, słowa i mamy na bieżąco kontakt z językiem obcym.

Słowo pisane wykorzystywane jest również na zajęciach w szkołach językowych. Na lekcjach uczniowie mają za zadanie przetłumaczyć podyktowane przez nauczyciela zdania. W celu uatrakcyjnienia zajęć kursanci wypisują również kartki świąteczne albo inne druki okolicznościowe z życzeniami.

Słowo pisane to kontakt z żywym językiem, dlatego eksperci od nauki języków obcych polecają kupowanie zagranicznych gazet, magazynów i ich czytanie w oryginalne. Poza doskonaleniem umiejętności językowych można przy okazji dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, przeczytać o problemach, jakimi żyją społeczeństwa w danym kraju. Lektura takich czasopism wzbogaca wszechstronnie.

Słowo pisane jest kluczem do swobodnego posługiwania się danym językiem. Rozwija umiejętność rozumienia słowa pisanego. Konieczne są jednak zajęcia konwersatoryjne, które doskonalą zdolność rozumienia ze słuchu (słowa mówionego). O to dbają nauczyciele w szkole językowej.