Słowo pisane można poznawać dzięki internetowi i jego możliwościom, np. blogom, portalom

Wraz z rozwojem techniki i pojawieniem się nowych technologii komunikacyjnych powstały nowe narzędzia pozwalające zgłębiać uczniom szkół językowych, miłośnikom języków obcych słowo pisane.

Kiedyś słowo pisane kojarzyło się tylko z podręcznikami, które uczniowie nabywali zwykle przez szkołę, ponieważ tylko ona miała dostęp do tego typu publikacji. Zaletą tej formy nabywania podręczników były też niższe niż w sklepach ceny - szkoła językowa zamawiając kilkadziesiąt egzemplarzy, dostawała rabat kilkunastoprocentowy lub większy.

Później w sprzedaży pojawiły się podręczniki z kasetami. Jednak miały one kiepską jakość i szybko się zużywały (każde odtworzenie pogarszało jakość taśmy). Kolejnym krokiem wykonanym przez słowo pisane poznawane na zajęciach językowych były podręczniki z płytami CD, a obecnie DVD. Te cyfrowe nośniki są dużo bardziej wytrzymałe i trwałe od kaset magnetofonowych. Poza tym pozwalają stworzyć nagranie z dźwiękiem o dużo lepszej jakości niż nośniki analogowe.

W XXI wieku słowo pisane kojarzy się z internetem i jego narzędziami: blogami, mikroblogami, portalami społecznościowymi, czatami, powszechnie dostępnymi serwisami informacyjnymi. Dzisiaj każdy może pojechać do innego kraju Unii Europejskiej i tam zaopatrzyć się w miejscowe gazety, magazyny, książki, które są bardzo przydatne w analizowaniu słowa pisanego poznawanego języka obcego.