Słowo pisane i jego znaczenie jako forma przekazu.

Słowo pisane pozwala utrwalić język mówiony. Jest więc bardzo istotnym ogniwem komunikacji międzyludzkiej. Dzięki niemu poznać możemy opinie i poglądy innych ludzi. Słowo pisane ułatwia naukę. Właściwie jest jej fundamentem, bez którego nauczanie nie miałoby sensu. To dlatego naukę w szkole rozpoczynamy od nauki pisania i czytania i już dzieci w wieku przedszkolnym zapoznają się z alfabetem. Słowo pisane ma w naszych czasach taką moc, że bez znajomości czytania i pisania nie da się funkcjonować w społeczeństwie.

Jeśli chodzi o rolę słowa pisanego w nauczaniu to przecież fundamentalną rolę pełnią tutaj podręczniki. Opracowane przez pedagogów i specjalistów z konkretnych dziedzin wprowadzają adeptów wiedzy w świat określonej dyscypliny naukowej. Są podstawowym narzędziem pracy nauczyciela. Ułatwiają przyswajanie i utrwalanie wiedzy. Również jeśli chodzi o naukę języka podręczniki spełniają bardzo ważną funkcję. Trzeba również podkreślić to, że podręcznik może służyć do samodzielnej nauki. Często jest tak właśnie w przypadku nauki języków obcych. Nie tylko dzięki szkole językowej można sobie przyswoić język obcy. Podręcznik ułatwia samodzielną naukę języka obcego, a utrwala ją bez wątpienia bezpośredni kontakt z językiem.

Moc słowa pisanego poznać można oczywiście w prasie publicystycznej. Tu bardzo często mamy do czynienia dodatkowo z zabarwieniem emocjonalnym słowa pisanego. Owo nacechowanie emocjami udziela się również czytającemu i bezpośrednio wpływa na jego poglądy na daną sprawę.

Czasem słowo pisane spełnia rolę mediatora. Łatwo jest powiedzieć słowa, których się później żałuje. Słowo pisane może załagodzić takie sytuacje. Przykładem zastosowania w tej funkcji słowa pisanego niech będą listy. Choć bez wątpienia list jest tą formą słowa pisanego, która może spełniać bardzo wiele funkcji.