Słowo pisane w postaci piosenki, ustawy, hymnu, wiersza pomaga w nauce języka

Słowo pisane można znaleźć w podręcznikach szkolnych używanych w nauce języków obcych. Podręczniki, ćwiczenia, materiały drukowane zawierające słowo pisane są podstawowymi narzędziami w ćwiczeniu gramatyki danego języka. Naukowcy twierdzą, że aby dane słowo czy wyrażenie zostało zapamiętane na długo (na zawsze) musi zostać użyte 20 razy w różnym kontekście, dlatego uczniowie, kursanci powinni rozwiązywać zadania pisemne, ćwiczyć konstrukcje gramatyczne.

Do tego właśnie służy słowo pisane, które pokazuje model, wzór posługiwania się daną konstrukcją gramatyczną. Taki wzór można skserować i przykleić sobie do zeszytu, nad biurko czy łóżko. Wówczas szybciej zostanie zapamiętane i nie uleci z pamięci, gdyż codziennie będziemy na nie spoglądać wiele razy w różnych sytuacjach.

Słowo pisane umożliwia poznawanie języka, np. poprzez analizę tekstu piosenki, aktu normatywnego (ustawy, konstytucji) czy innego źródła pisanego (np. hymnu). Taka nauka języka też jest potrzebna, gdyż urozmaica zajęcia, dodaje nowych bodźców, co skutecznie wpływa na rozwój umiejętności językowych i wiedzę językową (np. zapamiętywanie i sprawne posługiwanie się regułami gramatycznymi, konstrukcjami gramatycznymi).

Szkoła językowa zapewnia część materiałów, w niektóre (podręczniki) uczeń musi się zaopatrzyć sam, choć szkoła może pomóc w ich zdobyciu. Niekiedy podręczniki wliczone są w cenę kursu, a uczniowie płacą za tzw. kserówki, czyli materiały kserowane z innych źródeł i wykorzystywane na zajęciach.