Dialog, dobrze opracowane podręczniki szkolne i inne metody nauki języka.

Wraz z rosnącym zainteresowaniem nauką języka rośnie też ilość metod, które są przy tym wykorzystywane. Obecnie niemal każda szkoła językowa proponuje swoim kursantom inną metodę i inne podręczniki szkolne. Warto zawczasu zapoznać się z ofertą poszczególnych szkół i na tej podstawie dokonać wyboru konkretnego kursu.

Obecnie możemy zauważyć dwa podstawowe trendy w nauce języka. Pierwszy z nich to nauka języka podzielona na pięć podstawowych działów: mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu i nauka o języku. Każdy z nich traktowany jest jako równoważny. Zwykle każda lekcja poświęcona jest na pracę z innym działem. Niektórzy lektorzy preferują jednak łączenie różnych działów na jednych zajęciach, tak by słuchacze nie byli znudzeni monotonną formą kursu. Nauka w takiej formie to doskonały sposób na przygotowanie do różnego rodzaju egzaminów językowych, które najczęściej obejmują swoim zakresem wiedzę ze wszystkich wymienionych wyżej pięciu działów.

Na rynku dostępne są też podręczniki do samodzielnej nauki języka w takiej formie. Drugi trend w nauce języków obejmuje zajęcia ukierunkowane przede wszystkim na naukę mówienia w danym języku. Zajęcia w takiej formie określane są jako konwersacje i najlepiej jeśli prowadzi je osoba, dla której dany język obcy jest językiem ojczystym. Konwersacje to propozycja skierowana przede wszystkim do osób, które wykorzystują języki obce głównie do ustnego porozumiewania się w nich. Często są to na przykład turyści, którzy planują zwiedzanie jakiegoś obcego kraju.