Metodologia

Wszystko jest powtarzane wiele razy aż do momentu, kiedy student będzie rozumiał to bez trudności.

Metoda Allana należy do najszybszych i najefektywniejszych metod nauki języka. Nauka języków jest czymś, co możesz robić przez całe życie - nigdy nie jesteś zbyt młody lub zbyt stary, żeby uczyć się języków obcych. Uczenie się nowego języka jest zawsze wyzwaniem, jeśli jednak podchodzimy do niego w odpowiedni sposób, przyniesie wiele radości i dostarczy poczucia głębokiego zadowolenia. Daje praktyczną umiejętność, która pozwoli docenić inne kultury, zwiększyć szanse na lepszą pracę i sprawić, że podróże sprawiać będą więcej przyjemności.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]