Początki uczenia języków obcych

Niebezpieczeństwo takich zwątpień tkwi w tym, że osoby, które z racji wykonywania zawodu, jak nauczyciele, personel przedszkoli i przychodni zdrowia nie posiadają pełnej wiedzy na temat wielojęzyczności i zamiast zachęcać rodziców do wychowywania dzieci w dwóch językach, zniechęcają.

Największą rolę w procesie nauki języka odegrają placówki oświatowe, a więc przedszkole i szkoła, inny personel pedagogiczny, dalej będą to rówieśnicy dziecka, znajomi i przyjaciele rodziców, telewizja. Gdy wszystkie wyżej wymienione czynniki będą miały możliwość zadziałania, dziecko pochodzące z takiej rodziny będzie znało język kraju pobytu w stopniu, który umożliwi mu rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.