Początki uczenia języków obcych

Wiedza nauczycieli o językach

Niebezpieczeństwo takich zwątpień tkwi w tym, że osoby, które z racji wykonywania zawodu, jak nauczyciele, personel przedszkoli i przychodni zdrowia nie posiadają pełnej wiedzy na temat wielojęzyczności. Zamiast zachęcać rodziców do wychowywania dzieci w dwóch językach, zniechęcają.

Rola szkół i placówek oświatowych

Największą rolę w procesie nauki języka odegrają placówki oświatowe, a więc przedszkole i szkoła, inny personel pedagogiczny. Dalej będą to rówieśnicy dziecka, znajomi i przyjaciele rodziców, telewizja.

Gdy wszystkie wyżej wymienione czynniki będą miały możliwość zadziałania, dziecko pochodzące z takiej rodziny będzie znało język kraju pobytu w stopniu, który umożliwi mu rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.