Początki uczenia języków obcych

Chwile, w czasie których nawiązują więź z dzieckiem są bardzo intymne, nienaturalne jest używanie innego, nawet dobrze znanego języka. Cała rodzina, w kontaktach z dzieckiem, powinna pozostać przy swoim języku ojczystym, nadając mu funkcję języka rodzinnego. Powinni dbać o rozwój tego języka cały czas, rozwój w nieformalny jak i formalny sposób.

Niektórzy rodzice mają wątpliwości co do tak obranej drogi. Ich główna obawa to czy ich dziecko nauczy się języka kraju zamieszkania w takim samym stopniu jak rówieśnicy pochodzący z rodzin tubylców.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]