Początki uczenia języków obcych

Najbardziej typowe sytuacje językowe występujące po narodzinach dziecka:

  • Dziecko rodzi się w rodzinie, gdzie obydwoje rodzice mają ten sam język ojczysty
  • Język ojczysty rodziców jest taki sam, jak język większości narodowej (np. polski w Polsce)
  • Język ojczysty rodziców nie jest językiem większości narodowej kraju pobytu (np. polski w Szwecji)
  • Rodzice powinni posługiwać się w kontaktach z nowonarodzonym dzieckiem językiem, w którym potrafią najlepiej wyrazić swoje uczucia.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]