Podręczniki do języków obcych a siła, jaką ma słowo pisane.

„Cisza przyjacielu, rozdziela bardziej niż przestrzeń. Cisza przyjacielu nie przynosi słów, cisza zabija nawet myśli.” - tak mówiła w jednym ze swoich dzieł Poświatowska. I trzeba jej przyznać, że miała rację. Nic tak nie pogrąża człowieka, jak brak porozumienia - a porozumienie to właśnie wypowiadane przez nas słowa. Pozostając w kręgu tych rozważań, należy podkreślić, że obecnie dość pomocne w naszym budowaniu porozumienia z innymi, stają się języki obce i ich chociażby podstawowa znajomość. Nauka języka powinna być oparta na dwóch rodzajach materiałów edukacyjnych. Pierwszym z nich, i podstawowym powinno być słowo pisane. To właśnie często słowo pisane, daje nam dalsze wskazówki, co do tego, w jaki sposób dotrzeć do wybranego przez nas celu. To także słowo pisane, pomaga w lepszym zrozumieniu i przyswojeniu przekazywanej wiedzy w obcym języku i dotyczącej języków obcych.

Drugi rodzaj materiałów edukacyjnych, to nagrania, prezentacje multimedialne oraz dialogi; czyli słowo mówione. Obydwa te elementy odgrywają w przypadku nauki języka obcego ogromne znaczenie. Uzupełniają się i dają uczniowi całościowy ogląd na określony, przedstawiany mu problem. Podręczniki, płyty z nagraniami, prezentacje multimedialne a także nierzadko wycieczki do kraju, którego nauka języka dotyczy, to najczęściej stosowane przez szkoły językowe, sprawdzone i najbardziej skuteczne metody nauki. Jeśli wiemy, że dana szkoła językowa opiera się właśnie na nich, możemy być pewni swojego sukcesu, jakim będzie dobre opanowanie wybranego języka obcego.