Słowo pisane i jego rola jako formy przekazu.

Mimo ciągłego rozwoju nowoczesnych technologii i rosnącej roli obrazu, słowo pisane nadal jest najważniejszą formą przekazu. To właśnie ono funkcjonuje jako nadrzędne narzędzie komunikacji w procesach nauczania. Naukę w szkołach wspomagają podręczniki. Dzięki nim przekazywana jest uczniom wiedza. Uczniowie słuchają na lekcjach wykładów, biorą udział w dyskusji, rozwiązują wspólnie zadania oraz różnego rodzaju ćwiczenia po to, by w domu utrwalać sobie przyswojoną wiedzę już z podręczników.

Podręczniki to niezbędny atrybut w nauce języków. O ile bardzo ważna jest wymowa i umiejętność konwersowania w języku obcym, o tyle nie mniej istotna jest wiedza zawarta w podręcznikach do języków obcych. Dzięki niej można utrwalać sobie gramatykę oraz słówka. Podręczniki odgrywają ważną rolę zwłaszcza w nauce języków obcych dzieci. Słowo pisane wsparte jest tutaj obrazkami, dzięki którym dzieci łatwiej zapamiętują nowo nauczone słowa. Większość szkół językowych ma w swojej ofercie kursy dla najmłodszych, które do nauki wykorzystują właśnie podręczniki, gdzie obok formy pisanej występują ilustracje.

Słowo pisane jest także nadal jedną z podstawowych form przekazywania informacji i wiadomości w prasie. Obok telewizji, gdzie stacje nadające tylko i wyłącznie wiadomości z kraju i ze świata odgrywają coraz ważniejszą rolę, i radia prasa pozostaje cenionym źródłem informacji. Prasa odgrywa również niebagatelną rolę w publicystyce, gdyż na jej łamach prezentować można swoje poglądy i opinie.

Książki - to chyba najważniejsze źródło słowa pisanego. Mimo rosnącej popularności innych form przekazu, takich jak chociażby audiobooki książki są nadal chętnie kupowane i czytane.