Czym jest dla nas słowo pisane - książki i nauka języka.

Nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach przywiązuje się o wiele mniejszą uwagę do poprawności językowej niż przed laty. Mówimy niestarannie i niedbale, skupiając się raczej na treści niż na formie. Na szczęście istnieje jeszcze słowo pisane, które stanowi wytchnienie dla miłośników poprawnej polszczyzny. Bogate słownictwo, piękny styl i poprawne konstrukcje składają się na ciekawe artykuły i wspaniałe książki, które czyta się z prawdziwą przyjemnością. Słowo pisane oprócz funkcji estetycznej pełni także funkcję użytkową. Może się na niej opierać nauka języka, nie tylko ojczystego.

Języki obce to przedmiot fascynujących badań, które możemy prowadzić w zaciszu własnego domu. Czytając obcojęzyczną literaturę zauważamy różnice między językiem polskim, a językiem, w którym napisana jest dana pozycja, jednocześnie ucząc się języka. Nauka ta przybiera na tyle przyjemną formę, że z miłą chęcią zasiadamy do kolejnych lekcji opartej na lekturze. Niestety mało która szkoła językowa wykorzystuje w nauczaniu tego typu metody, wybierając tradycyjne podręczniki. Większość skupia się na rozwiązywaniu ćwiczeń gramatycznych i uczeniu ogromnej ilości słówek na pamięć, przez co nauka staje się o wiele mniej przyjemna i obdarta z podstawowej funkcji - rozkoszowania się pięknem słowa. Warto we własnym zakresie nadrabiać te braki, spędzając czas na miłej lekturze.