Studia można odbywać w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym)

Matura jest konieczna, jeśli chcemy ubiegać się o przyjęcie na studia. Dyplom szkoły średniej jest dowodem posiadania wykształcenia średniego i niejako kluczem do dalszej edukacji. Matura potwierdza, że opanowaliśmy materiał i posiadamy wiedzę uznawaną na studiach za podstawową, bez której nie można zgłębiać dziedziny przedmiotu.

Zanim jednak zaczniemy studiować, czeka nas rekrutacja (obecnie coraz częściej jest to rekrutacja online). Wcześniej trzeba też wybrać kierunek studiów i uczelnię. Jeśli mamy zainteresowania, to łatwiej będzie nam sprecyzować plany. Osoby zdające matematykę, fizykę, biologię, chemię na maturze wybiorą pewnie kierunki studiów związane z tymi przedmiotami: informatykę, matematykę stosowaną, medycynę, weterynarię, biochemię, biofizykę, fizykę jądrową, stomatologię, botanikę, itp.

Jeśli wybraliśmy kierunek, to musimy zdecydować, gdzie będziemy zdobywać wiedzę. W wyborze miejsca pomóc może ranking uczelni sporządzany rokrocznie przez różne czasopisma. Wedle niektórych osób ze środowiska akademickiego (zwłaszcza rektorów uczelni znajdujących się na dalszych miejscach na liście) ranking uczelni nie jest obiektywnym narzędziem i na jego podstawie nie powinno się podejmować tak życiowej decyzji jak wybór miejsca studiów. Radzą oni zapoznać się z ofertą programową, dydaktyczną, zapleczem, popytać znajomych.