Inne możliwości nauki języka obcego

Współcześnie popularną jest również metoda samodzielnej nauki języka, często za pomocą kursów on-line, jak i innych możliwości audio. Częste kursy z płyt CD, kaset wideo lub kaset magnetofonowych, jak również z książek i zeszytów ćwiczeń promowane są w każdej księgarni a nawet w kioskach. Niektóre z nich dają możliwość realizacji kursu krok po kroku i oceniania swoich postępów w nauce. Kursy większości języków dostępne są w księgarniach i bibliotekach.

Telewizja i radio również pomagają w zdobywaniu nowych umiejętności; wiele stacji oferuje kursy językowe. W internecie pojawia się coraz więcej adresów internetowych oferujących lekcje języków obcych, często z wykorzystaniem dźwięku i filmów.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]