Podręczniki szkolne są używane przez uczniów na wszystkich szczeblach edukacji

W podstawówce, gimnazjum, liceum, technikum, szkole zawodowej, na studiach, na kursie językowym - podręczniki potrzebne są na każdym etapie edukacji. Największą wagę do roli podręczników w procesie kształcenia przywiązuje się do książek używanych w szkole podstawowej, jednak na studiach także potrzebne są fachowe podręczniki szkolne (częściej zwane akademickimi).

Treść, zawartość merytoryczna, graficzna oraz konstrukcja podręczników szkolnych są dostosowywane do wieku osób z nich korzystających. Inaczej wyglądają podręczniki dla gimnazjalistów, a inaczej dla studentów. W tych pierwszych nie brakuje zdjęć, mapek, rysunków.

Natomiast studenckie podręczniki wypełnione są przeważnie samym tekstem. Różnie wygląda jedynie strona techniczna publikacji: najczęściej tekst jest jednolity, ale w tych nowszych stosuje się podziały na sekcje, wypunktowania, szerokie marginesy z zakładkami, wykresy, wzory, tabelki. Pod tym względem bardziej przystępne dla studentów są podręczniki ekonomiczne, choć i w nich nie brakuje teorii.

Podręczniki są też potrzebne w szkole językowej. Zwykle każda placówka tego typu stosuje inne materiały, więc ciężko o standaryzację, jak ma to miejsce w przypadku szkół powszechnych i podręczników do przedmiotów obowiązkowych.

Wszystkie podręczniki szkolne można nabyć w dobrej księgarni. Coraz bardziej popularne są zakupy w internecie, gdzie ceny są niższe niż w punktach stacjonarnych.