Ogniska, obozy, warsztaty językowe

Poza wyżej wymienionymi metodami nauczania języka obcego, popularne są wśród młodzieży i dzieci różnego rodzaju wyjazdy językowe. Dzieci mają możliwość spotkać się na takim wyjeździe z dziećmi z zagranicy, kiedy te nie mają innej możliwości w porozumiewaniu się i automatycznie, spontanicznie używają danego języka obcego. W trakcie takich wyjazdów dzieci aktywnie uczestniczą w różnych zabawach, dyscyplinach, gdzie nikt od razu nie poprawia złej wymowy czy źle użytego słowa.

Sytuacja sama da bowiem znaki niezrozumienia i dziecko samo potrafi poprawić własny błąd. Na wyjazdach takich dzieci często zawierają małe przyjaźnie, które jakiś czas trwają jeszcze przez pisanie do siebie listów lub maili. Ten spontaniczny rozwój sytuacji jest dla młodzieży jedynie plusem, gdyż dzieci mają możliwość ćwiczenia również pisanej formy danego języka.