Metoda audiolingwalna

Metoda audiolingwalna korzysta ze zdobyczy psychologii i fizjologii. Opierała się na przekonaniu, że nauczanie języków to nic innego jak wyrobienie w sobie odpowiednich nawyków językowych i reakcji. Nauczanie mechaniczne w praktyce wygląda tak, że nauczyciel wypowiada pewne ćwiczenia językowe a uczniowie powtarzają za nim. Współczesnym odpowiednikiem tej metody jest metoda Callana. Jej zwolennicy uważają, że za jej pomocą można przyswoić sobie określony materiał cztery razy szybciej niż za pomocą tradycyjnych metod. Jako najważniejszą jej zaletę trzeba wymienić to, że uczy systematyczności i porządku w nauce języka.

Wróć