Metoda gramatyczno-tlumaczeniowa

Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa. Celem tej metody na początku jej zainicjowania, czyli w średniowieczu, było uczenie się języka w oparciu o jego gramatykę. Jak łatwo zatem zauważyć opanowanie umiejętności porozumiewania schodziło na ostatni plan. Tak często spotykane ćwiczenia pt. przetłumacz zdanie na angielski, czy zamień na stronę bierną, odchodzą już na szczęście do lamusa. Choć metoda ta zmusza do zastanowienia się nad regułami, którymi rządzi się dany język to jednak pomija istotne kwestie codziennej komunikacji.

Wróć