Metoda Helen Doron

Mowa tu o następnej formie nauczania dzieci języka obcego. Metoda ta wykorzystywana jest zwłaszcza podczas nauki języka angielskiego, kiedy to uczący skupia uwagę dzieci na kolorowych książeczkach, obrazkach, sytuacjach zamiast wprost na teorii.

Dzieci łatwiej kojarzą słówka, kiedy widzą obrazek. Przyswajają wtedy po prostu dźwięki kojarzone z danym obrazkiem, przez co ponownie układają nabyte informacje do pamięci długotrwałej. Do kursu takiego można zgłosić dziecko już w wieku czterech lat. Na początku zaczynamy z nauką słowa mówionego, a od mniej więcej szóstego roku życia dziecka rozpoczynamy naukę słowa pisanego również na podstawie kojarzenia obrazków z napisami.