Nauka indywidualna czy grupowa

Nauka języków obcych może mieć miejsce w mniejszej lub większej grupie lub też indywidualnie z nauczycielem, co bardziej odważni i zdyscyplinowani decydują się na samodzielne przyswajanie wiedzy. Każda z powyższych form ma swoje zalety i wady, poniżej zestawię je w spójną całość.

Bardzo często można się spotkać z opinią, że jeżeli podejmujemy naukę indywidualnie z lektorem lub też w bardzo niewielkim składzie osobowym, to więcej uda nam się wnieść z lekcji. Z drugiej jednak strony uczenie się w większym towarzystwie umożliwia nawiązanie złożonej konwersacji. Spotkania twarzą w twarz z nauczycielem pozwalają ustalić specjalny dla nas harmonogram opanowywania materiału. Tego rodzaju zajęcia sprawdzają się zwłaszcza w przypadku osób, które mają do nadrobienia poważne zaległości.