Literatura

1.Język i kultura w dydaktyce języków obcych, Komorowska. H [w] Kwartalnik Pedagogiczny, nr 4, 2006r, s. 27-45

2.Krótki kurs o kursach językowych [w] Wiedza i Życie, wrzesień 2004, s. 36-38

3.Internet w nauczaniu języka obcego, Wolańska. W [PDF] (10.07.2007)

4.http://studentnews.pl/serwis.php?s=142&pok=4078(10.07.2007)

5.http://serwisy.gazeta.pl/edukacja/1,51812,96643.html(10.07.2007)

6.http://www.jezyki.etu.pl/index.php?ns=allnws&no=0&nwsid=8(10.07.2007)

7.http://serwisy.gazeta.pl/edukacja/1,51812,130283.html(10.07.2007)

8.http://serwisy.gazeta.pl/edukacja/1,51812,684962.html(10.07.2007)

9.http://serwisy.gazeta.pl/edukacja/1,51812,2902737.html(10.07.2007)

10.http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=4&id=45 (10.07.2007)