Kontakt z żywym językiem

Także tradycyjna poczta elektroniczna przychodzi nam z pomocą w nauce języka obcego. Umożliwia nam wysyłanie e-maili do innych użytkowników i uczestniczenie w grupach dyskusyjnych, które nawzajem wymieniają się swoimi listami. Największą zaletą tej formy komunikacji jest jej powszechności, bo trudno sobie wyobrazić użytkownika sieci, który nie posiada swojego konta poczty elektronicznej.

Samo surfowanie po Internecie wymusza na użytkownikach sieci zapoznawanie się z językami obcymi, a zwłaszcza językiem angielskim. Ta konieczność może okazać się na tyle mobilizująca, że z większym zaangażowaniem przystąpimy do nauki.

[1]   [2]   [3]   [4]