Nauczanie online

Nauczanie języka obcego na odległość wraz z rozpowszechnieniem się dostępu do Internetu i wszelkich technik multimedialnych, staje się codziennością. Nie da się jednak zaprzeczyć, że prowadzenie kursów nauki języka obcego na odległość jest nie lada wyzwaniem dla szkół językowych.

Złożone wymagania jakim jest poddana nauka języków obcych, czyli zapewnienie poznawania zarówno pisowni, mowy jak i słuchania w trakcie nauczania, obliguje szkoły online do tworzenia oryginalnych i jedynych w swoim rodzaju programów nauczania.

[1]   [2]   [3]   [4]