Jeśli Twoim priorytetem jest słowo pisane, wybierz odpowiednia szkołę językową

Słowo pisane i mówione jest obecne w naszym życiu każdego dnia, dlatego nie zapominamy ojczystego języka. Jeśli więc chcemy opanować język obcy, musimy zastosować takie same środki, czyli postawić na słowo pisane, np. podręczniki. Z nimi nauka języka obcego jest łatwiejsza, ponieważ ma się nakreślony plan, którego realizacja pomaga opanowywać kompetencje językowe.

Jeszcze łatwiejsza może być nauka języka w szkole. To właśnie tam słuchacz otrzymuje dobrze przygotowany podręcznik i inne pomoce naukowe, w tym interaktywny słownik oraz program komputerowy. W szkole można też rozmawiać z lektorami, słuchać kaset, płyt, oglądać filmy szkoleniowe.

Priorytetem może być opanowanie mówienia, pisania, czytania, rozumienia ze słuchu. Od nas zależy, jaką część systemu komunikowania chcemy najszybciej i najbardziej przyswoić. Szkoła językowa stawia przeważnie na porozumiewanie się, czyli mówienie, ale jeśli dużo pracujemy z dokumentami, to dla nas ważniejsze będzie słowo pisane.

Szkoła językowa może oczywiście przygotować takie zajęcia, stworzyć kurs kładący nacisk właśnie na czytanie i pisanie, rozumienie słowa pisanego. W końcu to z niego korzystamy na co dzień w pracy czy podczas kontaktów z zagranicznymi przyjaciółmi, kontrahentami (korespondencja tradycyjna, elektroniczna, komunikatory internetowe).