Priorytety

Napływ zewnętrznych inwestorów

Nadzwyczaj wiele inwestujemy dodatkowo w ochronę środowiska. Bez unijnego wsparcia nie powstałoby 320 tys. miejsc pracy, zaś o organizacji Euro 2012 moglibyśmy tylko pomarzyć.

Szkolnictwo

Lista priorytetów finansowych Ligii obejmuje m.in. szkolnictwo, poprawę konkurencyjności firm, konstrukcję budowli sportowych, ochronę otoczenia bądź przekwalifikowywanie bezrobotnych. Z tego wynika nadrzędny cel unijnych dotacji, jakim jest wyrównywanie poziomu życia w państwach UE.

  • Czym jest program Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia?
  • Kto i jak może ubiegać się o unijne dotacje?
  • Gdzie mamy opcję uzyskać kompleksową informację o tym?
  • Odpowiedzi na powyższe i podobne pytania znajdują się na stronie https://www.dotacjeue.biz/.