Nauka języków obcych i rola, jaką pełni w niej słowo pisane.

Języki obce stanowią we współczesnym świecie podstawę. Dzięki nim możemy porozumieć się nie tylko w obcym kraju, ale i obsłużymy zagranicznych klientów tu - w Polsce. Każda szkoła językowa ma w swojej ofercie oczywiście nauczanie języka angielskiego, który jest uważany za język ogólnoświatowy - znając go powinniśmy się porozumieć właściwie w każdym miejscu na ziemi. Nauka języka angielskiego wcale nie należy do zadań trudnych i żmudnych.

W rzeczywistości większość z nas ma z elementami tego języka styczność bardzo często, co po prostu powoduje, że siłą rzeczy zapamiętujemy pewne słowa, zwroty, wyrażenia. Musimy jednakże podczas nauki mieć na uwadze, że słowo pisane może okazać się dla nas zaskakujące, w porównaniu do słowa mówionego. W wielu językach na świecie, w tym języku polskim jest tak, że zapisujemy słowo inaczej niż je słyszymy. Rodzą się problemy z tzw. dwuznakami i sposobem pisania „nie” z różnymi częściami mowy.

Podobna kwestia dotyczy chociażby języka angielskiego. Dlatego właśnie są nam potrzebne odpowiednie podręczniki, które pozwolą nam się bliżej zapoznać ze słowem pisanym. Może być tak, że umiemy biegle posługiwać się językiem w mowie, ale w piśmie będziemy robić wiele błędów, a i to należy wyeliminować. Jest to szczególnie ważne, gdy w naszej pracy musimy prowadzić korespondencję z zagranicznymi klientami. Ostatecznie to w jakim stopniu umiemy posługiwać się językiem obcym wpływa na opinię o nas. Nie jest trudno pojąć zasady pisowni, a jeśli będziemy wykonywać dużo ćwiczeń, to i bez problemu wiedza sama wejdzie nam do głowy i już tam zostanie.