Podręczniki szkolne we współczesnej szkole.

Coraz częściej w szkolnictwie wprowadza się nowoczesne formy przekazywania wiedzy w postaci audiobooków czy programów komputerowych. Szkoła wychodząc na przeciw zainteresowaniom uczniów internetem oraz nowoczesną technologią stara się dopasować do współczesnej wizji świata. Mimo to podręczniki wciąż pozostają wiodącym elementem w edukacji. Słowo pisane ma wg. pedagogów wartość i siłę, której nie mogą mieć inne instrumenty.

Rzeczywiście podręczniki szkolne pisane są przez specjalistów pedagogów zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz zasadami dydaktycznymi. Choć obecnie wiele wydawnictw zajmuje się wydawaniem podręczników szkolnych szkoły wybierają przede wszystkim te, które nauczyciele uznają za najbardziej godne uwagi. Podręczniki szkolne różnią się więc między sobą sposobem ujęcia tematu, czyli treścią i formą. Wszystkie jednak muszą być dostosowane do programu nauczania w poszczególnych klasach. To samo dotyczy oczywiście podręczników do nauki języka. Te często są wydawane przez znane i renomowane wydawnictwa zagraniczne. Jednak podręczniki do nauki języków obcych są przede wszystkim stosowane przez szkoły językowe.

Dziś podręcznikom szkolnym często towarzyszą różnego rodzaju pomoce naukowe w postaci chociażby płyt cd, na których mogą się znajdować piosenki jak to bywa często w przypadku podręczników dla najmłodszych. Jeśli zaś chodzi o podręczniki do nauki języków obcych to często wydawnictwa dołączają do nich płyty z nagraną treścią książek, tak by osobą uczące się wiedziały, jak dokładnie wymawiać konkretne słowa.