Metody oferowane na kursach językowych

Nauka języków obcych ma służyć przede wszystkim przyswojeniu sobie umiejętności komunikowania się w innym języku. Celem nauki, jest także przyswojenie sobie gramatyki, a tym samym zdolności czytania, pisania i tłumaczenia tekstów. Oto najbardziej popularne metody nauki języków obcych:

  • Metoda bezpośrednia
  • Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa.
  • Metoda audiolingwalna
  • Metoda kognitywna
  • Metoda sugestii
  • Metoda komunikacyjna