Samodzielna nauka

Decydując się na w pełni samodzielną naukę języka musimy liczyć się z szeregiem trudności jakie napotkamy na naszej edukacyjnej drodze. Przede wszystkim z wszelkimi problemami i niewiadomymi pozostajemy sami. W podstawowym stopniu jesteśmy w stanie opanować dany język o ile wcześniej już mieliśmy kontakt w ogóle z nauką jakiegokolwiek języka obcego. Możemy się samodzielnie nauczyć czytać, opanować gramatykę i pisać, jeżeli w grę wchodzi już mówienie, to tu się pojawiają poważne trudności. Bo choć możemy się osłuchać z językiem to i tak nie zastąpi nam bezpośredniego kontaktu z mową. Ponadto, to co słyszymy z kaset bardzo od biega od mowy potocznej, która zazwyczaj jest niewyraźna i szybsza.