Języki obce

Największym zainteresowaniem cieszy się język angielski, którego znajomość jest niemalże podstawą. Dwie trzecie osób, czyli około 63% doskonalących swoje

umiejętności językowe wskazuje właśnie język angielski. Na drugim miejscu pod względem

popularności znajduje się język niemiecki, uczy się go około 38% wskazań, na trzecim miejscu jest język francuski - 10% i rosyjski - 9%. O wiele mniejszym powodzeniem cieszą się inne języki: włoski - 4% czy hiszpański 4%.

<<<
>>>