Certyfikaty

  • Bussiness English Certificate - BECCertyfikaty BEC są przeznaczone dla osób, które posługują się językiem angielskim jako językiem obcym, w międzynarodowym środowisku biznesowym. Certyfikat ten jest ważny bezterminowo.
  • Certificate of Proficiency in English - CPECertyfikat przeznaczony jest dla kandydatów posiadających umiejętności na wysokim poziomie zaawansowanym. Certyfikat jest ważny bezterminowo. Jest to najwyższy rodzaj certyfikatu w ramach języka angielskiego niespecjalistycznego.
  • Certificate In Advanced English - CAECertyfikat przeznaczony jest dla kandydatów posiadających umiejętności na poziomie zaawansowanym (750-800 godzin). Certyfikat jest ważny bezterminowo. CAE jest popularnym egzaminem, który m.in. jest uznawany przez MEN jako dokumentacja znajomości języka na poziomie wymaganym dla osób pragnących się przekwalifikować na nauczycieli języka angielskiego.
  • First Certificate in English - FCECertyfikat przeznaczony jest dla kandydatów posiadających umiejętności na poziomie średnio-zaawansowanym (600-650 godzin nauki). Certyfikat FCE jest ważny bezterminowo. FCE jest jednym z najpopularniejszych certyfikatów, uznawany jest przez MEN na prawach dawnego egzaminu państwowego, potwierdza znajomość języka przez pilotów wycieczek, pracowników służby cywilnej, a także jest uznawany przez wiele szkół i pracodawców.
  • Preliminary English Test - PETCertyfikat przeznaczony jest dla kandydatów posiadających umiejętności pozwalające na porozumiewanie się w typowych sytuacjach towarzyskich i zawodowych; jest to poziom średnio-zaawansowany niższy, 350 godzi nauki języka. Certyfikat PET jest ważny bezterminowo.
  • Key English Test - KETCertyfikat przeznaczony dla kandydatów posiadających umiejętności pozwalające na porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia codziennego (180-200 godzin nauki języka). Certyfikat KET ważny jest bezterminowo.