Słowo pisane występuje wszędzie, bo dzięki niemu ludzie się komunikują na odległość

Słowo pisane spotykamy codziennie na każdym kroku i w różnych sytuacjach. W szkole, w domu, w pracy, na uczelni, na ulicy - wszędzie obcujemy ze słowem pisanym, czytając gazetę, pisząc pracę pisemną na zadany przez nauczyciela temat, artykuł dla czytelników, list do przyjaciółki czy babci.

Słowo pisane jest źródłem informacji, które pojawiają się w prasie drukowanej oraz w książkach. Druk wciąż stanowi dominujące źródło informacji oraz narzędzie wykorzystywane w edukacji. Słowo pisane nie zginie, bo wtedy cofnęlibyśmy się do czasów prehistorycznych, kiedy przodkowie do komunikowania się używali obrazków zamiast pisma.

Słowo pisane mają podręczniki, gazety, ulotki, książki przygodowe, kryminały, książki do nauki języka. Słowa pisane znajdujemy na plakatach, bilbordach, przystankach (w postaci rozkładów jazdy).

Słowo pisane zostawiamy bliskim, gdy wychodzimy z domu i chcemy przekazać im jakąś wiadomość. Słowem pisanym są kartki wysyłane na różne okazje (święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, urodziny, imieniny). Pisząc list gratulacyjny albo pracę dyplomową także posługujemy się słowem pisanym.

Umiejętności pisania uczymy się w zerówce. Jednym idzie to lepiej, innym gorzej, ale globalnie rzecz zdecydowana większość ludzi na świecie potrafi pisać i czytać, co pozwala im się swobodnie komunikować i funkcjonować w złożonej rzeczywistości.