Inne możliwości nauki języka obcego

Zawsze możemy skorzystać z tradycyjnej metody, czyli pomocy nauczyciela. W większości miejsc w Europie znaleźć można kursy języków obcych dla dorosłych, oferowane zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny. Zajęcia często odbywają się wieczorami. Dzięki tej metodzie można mieć nowych przyjaciół, oraz nauczyciela, który będzie kontrolował postępy.

Zdarza się, że coraz więcej pracodawców zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że znajomość języków obcych jest niezbędna dla powodzenia ich biznesu. Wiele przedsiębiorstw oferuje darmowe lekcje języków lub dopłaty do nich lub czas wolny na naukę podczas pracy.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]